***قیمت خطوط اختصاصی کاربران**

خطوط اپراتور 2000

مادام العمر

تعداد ارقام

سفارشی

غیر سفارشی

12 رقمی

استعلام گرفته شود

200,000

11 رقمی

استعلام گرفته شود

300,000

10 رقمی

استعلام گرفته شود

400,000

9 رقمی

استعلام گرفته شود

650,000

8 رقمی

استعلام گرفته شود

1,200,000

7 رقمی

استعلام گرفته شود

2,000,000

6 رقمی

استعلام گرفته شود

13,000,000

خطوط اپراتور 1000

مادام العمر

تعداد ارقام

سفارشی

غیر سفارشی

14 رقمی

25,000

12,500

13 رقمی

60,000

32,000

12 رقمی

125,000

65,000

11 رقمی

230,000

130,000

10 رقمی

350,000

160,000

9 رقمی

420,000

230,000

8 رقمی

580,000

300,000

خطوط اپراتور 3000

مادام العمر

تعداد ارقام

سفارشی

14 رقمی

12,500

12 رقمی

78,000

10 رقمی

88,000

9 رقمی

استعلام گرفته شود

8 رقمی

استعلام گرفته شود

7 رقمی

استعلام گرفته شود

6 رقمی

ندارد

5 رقمی

ندارد

خطوط اپراتور 5000

مادام العمر

تعداد ارقام

سفارشی

15 رقمی

9,000

14 رقمی

13,000

13 رقمی

35,000

12 رقمی

75,000

11 رقمی

120,000

10 رقمی

160,000

9 رقمی

200,000

8 رقمی

400,000

منظور از سفارشی یعنی شماره هایی که ارقام آن قابل انتخاب باشد و شماره های غیر سفارشی به این معنی است که ارقام را سیستم تعیین میکند.
● خرید رنجی خطوط شامل تخفیف ویژه می گردد. جهت اطلاع از شرایط و قیمت، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.
● قیمت خطوط سفارشی در اپراتورهای 2000، 3000 و 5000 می بایست استعلام گردد.

قیمت ها به تومان می باشد

http://www.minalsms.ir