پنل کاربری برنزی

0 / هزارتومان
 • ارسال تکی وگروهی
 • ارسال متناظرو فلش
 • ارسال به تفکیک سن و جنسیت
 • ارسال محله ای ایرانسل
 • ارسال مشاغل به تفکیک شهر
 • ارسال وایبر
 • ارسال پیامک بر اساس کد پستی
 • سیستم مسابقه پیامکی ونظرسنجی
 • نوبت دهی هوشمند ومنشی
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • تعریف همکار و زیر مجموعه
 • مدیریت رویدادها(اقساط-تبریک)ا
 • ارسال ازفایل CSV,TXT
 • پشتیبانی آنلاین و تلفنی و تیکت24
 • مادام العمر و قابل ارتقا
 • امکانات پنل 100درصد
 • ------قیمت و تعرفه ها-----
 • 1خط اختصاصی رایگان
 • 5پیامک هدیه
 • خط عمومی تمامی اپراتورها
 • تعرفه هر پیامک --->105ریال

پنل کاربری نقره ای

28000 / هزارتومان مادام العمر
 • ارسال تکی وگروهی
 • ارسال متناظرو فلش
 • ارسال به تفکیک سن و جنسیت
 • ارسال محله ای ایرانسل
 • ارسال مشاغل به تفکیک شهر
 • ارسال وایبر
 • ارسال پیامک بر اساس کد پستی
 • سیستم مسابقه پیامکی ونظرسنجی
 • نوبت دهی هوشمند ومنشی
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • تعریف همکار و زیر مجموعه
 • مدیریت رویدادها(اقساط-تبریک)ا
 • ارسال ازفایل CSV,TXT
 • پشتیبانی آنلاین و تلفنی و تیکت24
 • مادام العمر و قابل ارتقا
 • امکانات پنل 100درصد
 • ------قیمت و تعرفه ها-----
 • 1خط اختصاصی رایگان
 • 100پیامک هدیه
 • خط عمومی تمامی اپراتورها
 • تعرفه هر پیامک --->98ریال

پنل کاربری طلائی

48000 / هزار تومن
 • ارسال تکی وگروهی
 • ارسال متناظرو فلش
 • ارسال به تفکیک سن و جنسیت
 • ارسال محله ای ایرانسل
 • ارسال مشاغل به تفکیک شهر
 • ارسال وایبر
 • ارسال پیامک بر اساس کد پستی
 • سیستم مسابقه پیامکی ونظرسنجی
 • نوبت دهی هوشمند ومنشی
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • تعریف همکار و زیر مجموعه
 • مدیریت رویدادها(اقساط-تبریک)ا
 • ارسال ازفایل CSV,TXT
 • پشتیبانی آنلاین و تلفنی و تیکت24
 • مادام العمر و قابل ارتقا
 • امکانات پنل 100درصد
 • ------قیمت و تعرفه ها-----
 • 1خط اختصاصی رایگان
 • 300پیامک هدیه
 • خط عمومی تمامی اپراتورها
 • تعرفه هر پیامک --->95ریال

پنل کاربری الماسی

68000 / هزار تومان
 • ارسال تکی وگروهی
 • ارسال متناظرو فلش
 • ارسال به تفکیک سن و جنسیت
 • ارسال محله ای ایرانسل
 • ارسال مشاغل به تفکیک شهر
 • ارسال وایبر
 • ارسال پیامک بر اساس کد پستی
 • سیستم مسابقه پیامکی ونظرسنجی
 • نوبت دهی هوشمند ومنشی
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • تعریف همکار و زیر مجموعه
 • مدیریت رویدادها(اقساط-تبریک)ا
 • ارسال ازفایل CSV,TXT
 • پشتیبانی آنلاین و تلفنی و تیکت24
 • مادام العمر و قابل ارتقا
 • امکانات پنل 100درصد
 • ------قیمت و تعرفه ها-----
 • 1خط اختصاصی رایگان
 • 500پیامک هدیه
 • خط عمومی تمامی اپراتورها
 • تعرفه هر پیامک --->92ریال
http://www.minalsms.ir